Հեռուստատեսային վարկանիշի տերմինների բացատրությունները

1

Ո՞րն է թիրախային լսարանը:

Թիրախային լսարանն այն խումբն է, որը բնութագրական ընդհանուր հատկանիշներ ունի: Օրինակ մարդիկ, որոնք այսինչ նույն ապրանքի հավանական գնորդն են կամ այսինչ նույն ծառայությունից հավանական օգտվողը: Թիրախային խմբերը կարող են որոշվել նաև ըստ սեռի, ըստ տարիքի, ըստ բնակության վայրի և այլն:

2

Ի՞նչ է հեռուստատեսային վարկանիշը:

Հեռուստատեսային վարկանիշը (TVR) ժամանակի որոշակի հատվածում հեռուստացույցից օգտվող մարդկանց թիվն է (կամ անհատների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը թիրախային լսարանի թվին): Այս ցուցանիշը որոշում է հնարավոր լսարանի առավելագույն թվաքանակը, որը կարող է ունենալ գովազդատուն՝ ժամանակի տվյալ հատվածի համար:

3

Ո՞րն է հեռուստաալիքի վարկանիշը:

Հեռուստաալիքի վարկանիշը (AMR) ժամանակի որոշակի հատվածում հեռուստատեսային որևէ մեկ ալիքից օգտվող մարդկանց թիվն է (կամ տոկոսային հարաբերակցությունը թիրախային լսարանին): Վարկանիշը եթերային հիմնական հասկացությունն է: Գովազդատուները վարկանիշերից օգտվում են, որպեսզի հասկանան, թե քանի մարդ կարող է դիտել իրենց գովազդը:

4

Ի՞նչ է մասնաբաժինը:

Մասնաբաժինը (SHR) հեռուստատեսային վարկանիշով՝ TVR-ով պայմանավորված տոկոսն է տվյալ հեռուստաալիքի համար՝ ժամանակի որոշակի հատվածում: Րոպեի մասնաբաժինը տվյալ պահին տվյալ ալիքը դիտողների թվի հարաբերակցությունն է այդ պահի բոլոր հեռուստադիտողների թվին:

5

Ի՞նչ է կոմերցիոն մասնաբաժինը:

Կոմերցիոն մասնաբաժինը՝ (CSHR) ընտրված հեռուստաալիքների խմբում որևէ հեռուստաալիքի չափաբաժինն է:

6

Ո՞րն է ընդգրկումը:

Ընդգրկումը (RCH) ժամանակի որոշակի հատվածում տվյալ հեռուստաալիքը դիտած տարբեր մարդկանց ընդհանուր թիվն է: Գովազդի առումով, սա այն ցուցանիշն է, թե ժամանակի որոշակի հատվածում որքան մարդ է դիտել գովազդը:

7

Ո՞րն է արդյունավետ ընդգրկումը:

Արդյունավետ ընդրգկումը (EFFRCH X+) այն մարդկանց թվաքանակն է, որոնք տվյալ հեռուստաալիքը դիտել են ժամանակի որոշակի X հատվածում, իսկ որոշակի շրջանում՝ ավելի քան մեկ անգամ:

8

Ո՞րն է համապատասխանության ցուցիչը:

Համապատասխանության ցուցիչը (AFF) ցույց է տալիս, թե որքանով է հաղորդումը համապատասխանում դիտարկվող թիրախային լսարանին՝ բազային լսարանի համեմատ:

9

Ո՞րն է միջինացված վարկանիշը:

Միջինացված վարկանիշը (GRP) ժամանակի որոշակի հատվածում բոլոր հեռուստաալիքներով գովազդային հոլովակի հեռարձակման վարկանիշների հանրագումարն է:

10

Ի՞նչ է հաճախականությունը:

Հաճախականությունը (frequency) ցույց է տալիս այն միջինը, թե ժամանակի որոշակի հատվածում մեկ հեռուստադիտողը քանի անգամ է դիտել գովազդը:

2016.03.14

1

Ո՞րն է թիրախային լսարանը:

2

Ի՞նչ է հեռուստատեսային վարկանիշը:

3

Ո՞րն է հեռուստաալիքի վարկանիշը:

4

Ի՞նչ է մասնաբաժինը:

5

Ի՞նչ է կոմերցիոն մասնաբաժինը:

6

Ո՞րն է ընդգրկումը:

7

Ո՞րն է արդյունավետ ընդգրկումը:

8

Ո՞րն է համապատասխանության ցուցիչը:

9

Ո՞րն է միջինացված վարկանիշը:

10

Ի՞նչ է հաճախականությունը: