Լրագրողի իրավունքները ընտրական տեղամասում

1

Ի՞նչ է պատահել:

Հայաստանում փոփոխվել է Ընտրական օրենսգիրքը: Ընտրական տեղամասերում լրագրողների աշխատանքի համար նոր կանոններ  են սահմանվել:

2

Ի՞նչ անել տեղամաս մտնելուց անմիջապես հետո:

Գրանցվել ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում՝ ներկա գտնվելու համար ընտրական հանձնաժողովի նիստերին ու քվեարկության սենյակում: Չմոռանալ նաև տեսանելի ձևով կրել ԿԸՀ կողմից տրված վկայականը:

3

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի միաժամանակ քանի՞ ներկայացուցիչ կարող է ներկա գտնվել:

Մեկ լրագրող և մեկ լուսանկարիչ կամ օպերատոր:

4

Ի՞նչ իրավունքներ ունի լրագրողը ընտրական տեղամասում:

Տեսաձայնագրել ընտրական հանձնաժողովների նիստերը, քվեարկության ընթացքը, չխախտելով ընտրողների քվեարկության գաղտնիության իրավունքը:

5

Ի՞նչ է արգելված:

Լրագրողն իրավունք չունի միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և քվեարկության ընթացքին, իրականացնելու քարոզչություն, ցուցումներ տալու ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, ներկայացնելու պահանջներ:

6

Լրագրողին կարո՞ղ են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

Կարող են, եթե քվեարկության սենյակում գտնվող լրագրողների և դիտորդների թիվը 15-ից ավելի է, և դա ակնհայտորեն խաթարում է քվեարկության բնականոն ընթացքը: Խաթարման աստիճանը որոշում է հանձնաժողովը՝ ⅔-ի կողմից ընդունված որոշման համաձայն:

Քվեարկության սենյակում գտնվող լրագրողների սահմանափակման մասին դրույթը չի տարածվում հեռուստառադիոընկերությունների ներկայացուցիչների վրա:

7

Մասնագիտական գործունեությունից բացի ի՞նչ կարող է անել լրագրողը:

Լրագրողն անգամ չի կարող օգնել քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին: Մարդասիրական օգնությունը նրա լիազորություններից դուրս է:

2017.02.13

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ի՞նչ անել տեղամաս մտնելուց անմիջապես հետո:

3

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի միաժամանակ քանի՞ ներկայացուցիչ կարող է ներկա գտնվել:

4

Ի՞նչ իրավունքներ ունի լրագրողը ընտրական տեղամասում:

5

Ի՞նչ է արգելված:

6

Լրագրողին կարո՞ղ են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

7

Մասնագիտական գործունեությունից բացի ի՞նչ կարող է անել լրագրողը: