Տեսահսկման կարգն ու նպատակները

1

Ի՞նչ է տեղի ունեցել:

Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը հստակեցրել է տեսահսկման կազմակերպման սկզբունքները: Քանի որ տեսահսկումը միջամտություն է անձնական կյանքին, տվյալներ մշակողը պետք է հիմնավորի դրա անհրաժեշտությունը և չգերազանցի սահմանված նպատակները:

2

Ի՞նչ է սահմանված նպատակների գերազանցումը:

Եթե տեսահսկում իրականացնողը ստացված անձնական տվյալներն օգտագործում է ոչ թե անվտանգության, հասարակական կամ ազգային շահի նպատակներով, այլ՝ փոխանցում է մեկ այլ անձի կամ անձանց, հրապարակային դարձնում և այլն, դա համարվում է սահմանված նպատակների գերազանցում:

3

Տեսանյութը կարո՞ղ է օգտագործվել առանց անձի համաձայնության:

Տեսահսկումը պետք է իրականացվի միայն օրենքով նախատեսված նպատակներով, իսկ նյութերն առանց տվյալների սուբյեկտի համաձայնության չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակներով:

4

Տեսանկարահանման մասին նախազգուշացումները պարտադի՞ր են:

Տեսահսկում իրականացնող սուբյեկտը տեսանելի նախազգուշացման միջոցով պետք է տեսախցիկների նկարահանման դաշտ մտնող բոլոր անձանց տեղեկացնի տեսահսկման մասին: Ծանուցումը պետք է նաև պարունակի տեղեկություն, թե նկարահանված մարդիկ ումից կարող են ստանալ իրենց վերաբերյալ տեսագրությունը:

5

Տվյալները որքա՞ն ժամանակ կարող են պահպանվել:

Տեսախցիկով գրանցված տվյալները պետք է ջնջվեն որոշակի ժամկետում: Հետապնդվող նպատակի տեսանկյունից` 24 ժամը բավարար է տվյալների պահպանման համար: Օբյեկտիվ պատճառներով այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, սակայն այդ դեպքում տվյալների անվտանգության պահանջները պետք է խիստ լինեն:

Գրանցված տվյալները պետք է պահպանվեն հուսալի և բանալիով փակ վայրում: Անհրաժեշտ է կանխել տվյալների կորուստը և անօրինական ձեռքբերումը:

6

Ի՞նչ իրավունքներ ունի անձը, ում նկարահանում են:

Անձն իրավունք ունի անվճար տեղեկություն ստանալ իրեն տեսահսկելու եղանակների, հիմքերի և նպատակների, տեսահսկվող տվյալների ցանկի և տեսագրությունը ձեռք բերելու աղբյուրների մասին, ինպես նաև այն անձանց շրջանակը, որոնց կարող է փոխանցվել տեսագրությունը։ Անձն իրավունք ունի նաև ստանալ տեսագրության կրկնօրինակը, որը չպետք է պարունակի այլ սուբյեկտների անձնական տվյալներ։

7

Ցածր կետայնություն և օնլայն տեսագրություն՝ ո՞րն է ճիշտ:

Պետք է օգտագործել հնարավորինս ցածր կետայնությամբ տեսախցիկներ, խուսափելով ավելորդ անձնական տվյալներ մշակելուց: Իսկ իրական ժամանակում տվյալների փոխանցմամբ տեսահսկում կարող են իրականացնել միայն հատուկ թույլատվություն ունեցող անձինք, օրինակ, անվտանգության աշխատակիցները:

8

Տեսահսկումը հանրային վայրերում:

Հասարակական վայրերում տեսահսկում կարող են իրականացվել միայն պետական մարմինները, և այն էլ՝ խիստ անհրաժեշտ դեպքերում, օրինակ, ազգային կամ հասարակական անվտանգությունից դրդված: Չպետք է նկարահանվեն բնակելի շենքերի մուտքը և ներսը, պատուհաննները, պատշգամբները:  

Տեսախցիկները տեղադրվում են ընդհանուր օգտագործման վայրերում: Տեսահսկումն արգելվում է հանգստի սենյակներում, աշխատասենյակներում, հանդերձարաններում, սանհանգույցներում:

9

Տեսահսկումը աշխատավայրում:

Աշխատավայրում տեսահսկման համակարգ տեղադրվում է հատուկ դեպքերում: Աշխատակիցները պետք է տեղեկացված լինեն այդ մասին: Կարող է նկարահանվել շենքի մուտքը և ելքը, միջանցքները, թանկարժեք ապրանքների գտնվելու վայրերը, պահեստները, բայց ոչ՝ աշխատասենյակները: Եթե աշխատողը գործ ունի փողի հետ, ապա պետք է նկարվի դրամարկղը, ոչ թե գանձապահը:

10

Տեսահսկումը բնակելի շենքերում, բնակարաններում, առանձնատներում:

Նախ՝ պետք է լինի սեփականատերերի կեսից ավելիի գրավոր համաձայնությունը: Արգելվում է տեսահսկել բնակարանների մուտքի դռները և պատշգամբները: Իսկ եթե բնակարանի սեփականատերն ինքն է նման որոշում կայացրել, ապա դա պետք է լինի միայն գրավոր համաձայնությամբ:

Անձն իր բնակարանում, առանձնատանը կարող է տեղադրել տեսախցիկներ՝ անվտանգության նկատառումներով: Առանձնատան սեփականատերն իրավունք ունի տեսահսկել իր տարածքը, բայց չի կարող իր հողամասի տարածքից դուրս նկարահանել, եթե չունի հարևանի համաձայնությունը:

11

Տեսահսկումը առևտրային հաստատություններում:

Տեսախցիկները կարող են տեղադրվել առևտրային հաստատությունների երթևեկելի գոտիներում և ապրանքների գտնվելու վայրերում, արգելվում է՝ հանդերձարաններում և սանհանգույցներում:

Եթե աշխատողի աշխատանքը կախված է փողի գործածման հետ, ապա տեսախցիկը ավելի շատ պետք է նկարի դրամարկղը, ոչ թե գանձապահին:

12

Տեսահսկումը կրթական հաստատություններում:

Կրթական հաստատություններում տեսախցիկները կարող են տեղադրվել անձանց և գույքի պաշտպանության, ինչպես նաև անչափահասներին վնասակար ազդեցություններից պաշտպանելու նկատառումներով: Սարքերը կարող են տեսանկարել նաև շենքերի արտաքին կողմը՝ շրջակայքում անվտանգությունն ուժեղացնելու համար:

Արգելվում է տեսանկարել հաստատության ներքին բակը, դասասենյակները, ճաշարանը, կացարանները, մարզասրահները և այլն: Միայն բացառիկ հանգամանքներն են հիմնավորում սովորողների և դասավանդողների տեսահսկումը:

2017.11.30

1

Ի՞նչ է տեղի ունեցել:

2

Ի՞նչ է սահմանված նպատակների գերազանցումը:

3

Տեսանյութը կարո՞ղ է օգտագործվել առանց անձի համաձայնության:

4

Տեսանկարահանման մասին նախազգուշացումները պարտադի՞ր են:

5

Տվյալները որքա՞ն ժամանակ կարող են պահպանվել:

6

Ի՞նչ իրավունքներ ունի անձը, ում նկարահանում են:

7

Ցածր կետայնություն և օնլայն տեսագրություն՝ ո՞րն է ճիշտ:

8

Տեսահսկումը հանրային վայրերում:

9

Տեսահսկումը աշխատավայրում:

10

Տեսահսկումը բնակելի շենքերում, բնակարաններում, առանձնատներում:

11

Տեսահսկումը առևտրային հաստատություններում:

12

Տեսահսկումը կրթական հաստատություններում: