Ինչ պետք է իմանալ թվային հեռարձակման մասին

1

Ի՞նչ է թվային հեռուստատեսությունը:

Թվային վերգետնյա հեռարձակումը՝ առաջավոր տեխնոլոգիա է, որը կիրառվում է  անալոգայինի փոխարեն: Հեռարձակման այս ձևը հնարավորություն է տալիս առաջարկելու ավելի լավ պատկերով և ձայնի ավելի լավ որակով հեռուստահաղորդումներ: Այն նաև առաջարկում է բազմապիսի ծրագրային հնարավորություններ, այսպես կոչված՝ «բազմահեռարձակում» և ունի ինտերակտիվ հնարավորություններ: Թվային հեռարձակումը ընդունակ է հաղորդելու ստանդարտ հստակության Standard Definition (SD) և բարձր հստակության High Definition (HD) հեռուստատեսային հաղորդումներ:

2

Ո՞րն է թվային և անալոգային հեռարձակման տարբերությունը:

Եթե ասել կարճ՝ տարբերությունը ընդունվող պատկերի և ձայնի որակի մեջ է: Անալոգային հեռարձակումը ունի մի հատկություն՝ եթե մոտ եք գտնվում հաղորդակին, ըհդունում եք լավ պատկեր: Ինչքան հեռանում եք այնքան որակը վատանում է: Եթե ալեհավաքի ուղղությունը շեղված է՝ տեսնում եք կոնտուրներ և կրկնապատկերներ: Թվային հեռարձակման դեպքում այս երևույթները բացակայում են՝ դուք կամ կտեսնեք պատկերը լավագույն որակով, կամ ոչ մի բան չեք տեսնի:

3

Ի՞նչ է հարկավոր թվային եթերային հեռուստատեսություն դիտելու համար:

Անհրաժեշտ է DVB-T2 ձևաչափի թվային ընդունիչ ունեցող հեռուստացույց և նրան միացած ալեհավաք: Ցանկալի է, որ ալեհավաքը տեղադրված լինի տանիքումվև ուղղված լինի տվյալ տարացքում գործող հեռուստա-աշտարակին: Ալեհավաքը կարող է լինել ներսի, բայց դա հիմնականում անհարմար է, իսկ արդյունքը ավելի վատն է:
 
Եթե հեռուստացույցը անալոգային է, ապա անհրաժեշտ է ձեռք բերել DVB-T2 կցուրդ:
Ընդհանրապես ցանկացած արտաքին սարք (DVD նվագարկիչ, խաղային կցուրդ, մալուխային ծառայությամբ առաքվող հեռուստա-ծրագրերի կցուրդ) հեռուստացույցին միացնելուց արժե իմանալ, որ լավագույն պատկերի և ձայնի որակը դուք կստանաք եթե միացումը կատարվի (HDMI) թվային մալուխով, դրանից մի քիչ ավելի վատ՝ անալոգ (RGB  կամ YDrDb) 3 տեսա և 2 ձայնի մալուխներով, ամենա անորակը (AV) մեկ տեսա և երկու ձայնի մալուխներով:

4

Քանի հեռուստացույց կարելի միացնել փոխարկիչ կցուրդին:

Յուրաքանչյուր հեռուստացույցի  համար անհրաժեշտ է թվայինից անալոգայինի փոխարկիչ մեկ կցուրդ:

5

Թվային հեռարձակման անցումը կազդի՞ այն հեռուստացույցների վրա, որոնք միացված են մալուխային ծառայություններին:

Ոչ, հեռուստացույցը կարող է ընդունել և՛ եթերային հեռարձակումը, և՛ մալուխային հեռուստատեսությունը:

6

What is digital television?

Digital terrestrial television is advanced technology that is used instead of analog television. This type of broadcasting provides the ability to offer television programs with better quality image and sound. It also offers a variety of programming possibilities and has interactive features. Digital television is able to transmit Standard Definition (SD) and High Definition (HD)  TV programs.

7

What's the difference between digital and analog broadcasting?

In short, the difference is in the received images and sound. Analog broadcasting has one attribute: if you are close to a transmitter, you get a clear picture. The further you get, the worse the picture gets. If the direction of the antenna is tilted, you see contours and ghosting. These are absent in digital broadcasting — you'll either see the image in the best quality or you'll see nothing at all.

8

What do you need to watch digital television?

You need a TV set equipped with a DVB-T2 receiver and an antenna connected to it. It's better if the antenna is placed on the roof and directed towards the TV tower operating in your area. The antenna can be an indoor antenna, but that's mostly inconvenient and yields worse results.

If you have an analog TV set, you need to get a DVB-T2 analog converter box.

Generally when connecting any external device (a DVD player, video game console, cable television set-top box) to your television set, it's worth knowing that you'll get the best images and sound if the connection is through a HDMI; slightly worse than that would be through analog (RGB or YDrDb) with its three video and two audio signals; and the worst is the AV with its one video and two audio signals.

9

How many TV sets can I connect to converter box?

Each television set requires its own analog-to-digital converter box.

10

Will the digital switchover affect TV sets connected to cable services?

No, TV sets can receive both aerial broadcasting and cable television.

2016.02.09

1

Ի՞նչ է թվային հեռուստատեսությունը:

2

Ո՞րն է թվային և անալոգային հեռարձակման տարբերությունը:

3

Ի՞նչ է հարկավոր թվային եթերային հեռուստատեսություն դիտելու համար:

4

Քանի հեռուստացույց կարելի միացնել փոխարկիչ կցուրդին:

5

Թվային հեռարձակման անցումը կազդի՞ այն հեռուստացույցների վրա, որոնք միացված են մալուխային ծառայություններին:

6

What is digital television?

7

What's the difference between digital and analog broadcasting?

8

What do you need to watch digital television?

9

How many TV sets can I connect to converter box?

10

Will the digital switchover affect TV sets connected to cable services?