Դեղերի վաճառքի նոր կարգը

1

Ի՞նչ է պատահել:

2018 թվականի մարտի 1-ից հակաբիոտիկ, հորմոններ ու կոդեին պարունակող դեղեր գնելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է դեղատոմս ներկայացնի:

Սա դեղատոմսով դեղերի վաճառքի առաջին փուլն է, երկրորդն ու երրորդը սպասվում են հուլիսին (բոլոր ներարկումային դեղերը) և հոկտեմբերին (մնացած դեղերը): Հայաստանում գրանցված 4700 անուն դեղից հոկտեմբեր ամսից առանց դեղատոմսի կվաճառվի 1060-ը:

Այս փոփոխությունները նախատեսված էին 2006 թվականին ընդունված «Դեղերի մասին» նոր օրենքով:

2

Ինչպե՞ս իմանալ դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերի մասին:

Դեղերի ցանկերը (դեղատոմսով, առանց դեղատոմսի և հսկվող դեղերի) հրապարակված են առողջապահության նախարարության  և ՀՀ ԱՆ «Դեղերի փորձագիտական կենտրոն» կայքում:

3

Նշված ցանկերում կան նույնանուն դեղեր, ո՞րն է դրանց տարբերությունը:

Կան դեղեր, որոնց բարձր չափաբաժնով տարբերակները վաճառվելու են միայն դեղատոմսով, իսկ ցածր չափաբաժին ունեցողները՝ առանց: Կան դեղատեսակներ, որոնց ներարկման լուծույթները դեղատոմսով են, հաբերը՝ ոչ:

4

Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ գնելու համար քաղաքացին պարտադիր պետք է այցելի պոլիկլինիկա՞:

Քաղաքացին կարող է դիմել և՛ պոլիկլինիկա, և՛ ցանկացած բժշկի, որն էլ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին կտրամադրի համապատասխան դեղատոմսը:

Սահմանվել է դեղատոմսի 4 ձևաթուղթ՝ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի, մեկանգամյա կամ բազմակի անգամ տրամադրվող դեղերի համար:

5

Ի՞նչ ժամկետներով են տրամադրվելու դեղատոմսերը:

Թմրանյութեր ու հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի դեղատոմսերն ուժի մեջ են 10 օր, իսկ միանգամյա ու բազմակի դեղատոմսերը` 6 ամիս:

6

Հիվանդը հնարավորություն ունենալո՞ւ է դեղերը հատով գնել, թե՞ միայն դեղատոմսում նշված քանակով:

Հիվանդը կարող է դեղերը գնել նաև հատով և ցանկացած դեղատնից: Բազմակի օգտագործման դեղատոմսերը հենց դրա համար են: Դրանք նախատեսված են նաև քրոնիկ հիվանդների համար:

Բազմակի օգտագործման դեղատոմսով գրված դեղի` մասնակի բաց թողնելու յուրաքանչյուր դեպքում դեղատոմսից մեկ կտրոնը կտրվում և պահվում է դեղատանը:

7

Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով (զեղչերով) տրվող դեղերի դեղատոմսերը տարբերվելո՞ւ են մյուսներից:

Այդ դեղատոմսերը համարակալվելու են, և դեղատոմսի վրա նշվելու են՝ անվճար կամ զեղչի (տոկոսի) չափը, հաշվառման մատյանի հերթական համարը:

8

Իսկ ի՞նչ է լինելու նախկին կարգով հաստատված դեղատոմսերի հետ:

Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը նախկին կարգով հաստատված դեղատոմսերի ձևերն ուժի մեջ են:

9

What has happened?

From March 1, 2018, citizens of the Republic of Armenia will require prescriptions to purchase antibiotics, hormones, and codeine.

This is the first stage of the sale of drugs with prescriptions; the second and third stages are expected in July (all injectable drugs) and October (remaining drugs). Of the 4,700 drugs registered in Armenia, 1,060 will be sold without prescriptions after October.

These changes were planned by the new Law on Drugs adopted in 2006.

10

How do I know which drugs are sold with a prescription and which, without?

The lists of drugs (with and without prescription, and controlled drugs) are published on the websites of the Ministry of Healthcare and the RA Ministry of Emergency Situations’ Scientific Center of Drug and Medical Technologies Expertise.

11

On these lists, there are drugs with the same name. What is their difference?

There are drugs in high doses of which will be sold only with a prescription, while low-dosage versions will not require a prescription. There are drugs that in injectable form will require a prescription but in tablet form will not.

12

Will I have to visit a polyclinic to purchase drugs that don’t require a prescription?

You can visit either a polyclinic or any doctor, who, if necessary, will provide you, the patient, with the appropriate prescription.

Four types of prescriptions have been established: for drugs, psychotropic substances, or one-time or multiple use.

13

In what time periods will prescriptions be provided?

Prescriptions for drugs and psychotropic substances are in effect for 10 days, while prescriptions for one-time or multiple use medication, 6 months.

14

Will I be able to buy single doses of drugs or only the amount stipulated on the prescription?

You can buy the drug also in single doses and from any pharmacy. Multiple-use prescriptions are for this purpose. These are provided also for those with a chronic illness.

In the case of a partial purchase of a medication on a multiple-use prescription, a portion of the ticket is torn and kept by the pharmacy.

15

Will prescriptions provided free of charge or on preferential terms (at a discount) differ from other prescriptions?

These prescriptions will be numbered, and marked on the prescription will be the amount (percentage) of the discount or it’s being free and the serial number of the registry.

16

What will happen with prescriptions provided under the previous system?

Prescriptions established under the previous system will be in effect until December 31, 2018.

2018.02.27

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ինչպե՞ս իմանալ դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերի մասին:

3

Նշված ցանկերում կան նույնանուն դեղեր, ո՞րն է դրանց տարբերությունը:

4

Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ գնելու համար քաղաքացին պարտադիր պետք է այցելի պոլիկլինիկա՞:

5

Ի՞նչ ժամկետներով են տրամադրվելու դեղատոմսերը:

6

Հիվանդը հնարավորություն ունենալո՞ւ է դեղերը հատով գնել, թե՞ միայն դեղատոմսում նշված քանակով:

7

Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով (զեղչերով) տրվող դեղերի դեղատոմսերը տարբերվելո՞ւ են մյուսներից:

8

Իսկ ի՞նչ է լինելու նախկին կարգով հաստատված դեղատոմսերի հետ:

9

What has happened?

10

How do I know which drugs are sold with a prescription and which, without?

11

On these lists, there are drugs with the same name. What is their difference?

12

Will I have to visit a polyclinic to purchase drugs that don’t require a prescription?

13

In what time periods will prescriptions be provided?

14

Will I be able to buy single doses of drugs or only the amount stipulated on the prescription?

15

Will prescriptions provided free of charge or on preferential terms (at a discount) differ from other prescriptions?

16

What will happen with prescriptions provided under the previous system?