Ապօրինի հարստացման մասին՝ մանրամասն

1

Ի՞նչ է պատահել:

Ապօրինի հարստանալը քրեականացվել է ՀՀ Քրեական օրենսգրքում և Քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում:

2

Ի՞նչ է ապօրինի հարստանալը:

Ապօրինի հարստանալը օրենքով հայտարարագիր ներկայացնող անձի՝ վերջին մեկ տարում գույքի կամ դրամական միջոցների ավելացումն է, որոնք էականորեն գերազանցում են օրինական եկամուտները:

Ապօրինի հարստացում չեն համարվի այն դեպքերը, որոնք այլ հանցագործության հատկանիշներ ունեն՝ գողություն, հափշտակում, շորթում և այլն:

3

Ո՞վ կարող է համարվել ապօրինի հարստացած:

Ցանկացած պաշտոնատար անձը և նրան փոխկապակցված անձինք՝ կինը, ամուսինը, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողը, համատեղ ապրող չափահաս և չամուսնացած զավակը:

Սա ենթադրում է, որ պաշտոնյաների ընտանիքի անդամների ունեցվածքի աղբյուրները նույնպես խիստ են վերահսկվելու:

4

Որքա՞ն է այն նվազագույն եկամտի չափը, որի օրինականությունը պետք է հիմնավորվի:

5 միլիոն դրամը գերազանցող գումարը:

5

Ո՞վ պետք է ապացուցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանցանքը:

Վարույթն իրականացնող մարմինը՝ Հատուկ Քննչական ծառայությունը, որը պետք է ունենա ապացույցների բավարար համակցություն: Եթե անգամ պաշտոնատար անձը լռի, այն կկարողանա քրեական գործի վարույթը շարունակել:

Իսկ եթե անձը չկարողանա հիմնավորել, որ գույքը կամ դրամական միջոցները վաստակել է օրինական ճանապարհով, ապա կենթարկվի քրեական պատասխանատվության:

6

Ի՞նչ պատիժ է հասնում ապօրինի հարստացողին:

Ապօրինի հարստացման հանցակազմի սանկցիան ազատազրկումն է և որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկումը:

7

Քանի՞ տարվա ազատազրկում է սպառնում ապօրինի հարստացման ապացուցման դեպքում:

3-ից 6: Օրենքով նախատեսված է նաև զրկում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից՝ 3 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ:

8

Ե՞րբ է օրենքը գործելու:

Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հուլիսի 1-ից և հետադարձ ուժ չունի:

9

What happened?

Illicit enrichment became criminalized in Armenia's Criminal Code and as a result of amendments to the Criminal Procedure Code.

10

What is illicit enrichment?

Illicit enrichment is the increase in property or cash in the past year that significantly exceeded the lawful income of those who are legally obliged to declare their assets.

Not considered illicit enrichment are those incidents that contain other elements of crime: theft, abduction, extortion, and so on.

11

Who can be considered illicitly enriched?

Any public official and people affiliated with him: a spouse, a parent living with him, or his unmarried adult child also living with him.

This implies that the source of the officials' family members' assets likewise will be strictly monitored.

12

How much is the minimum income whose legality must be justified?

An amount exceeding 5 million AMD (around $10,000 USD).

13

Who must prove the high-ranking official's guilt?

The body in charge of proceedings, the Special Investigation Service (SIS), who must have a sufficient body of evidence. Even if the official is silent, SIS will be able to continue the criminal proceedings.

If the individual is unable to substantiate that he acquired the property or cash assets through lawful means, he will be prosecuted.

14

What is the punishment for illicit enrichment?

The crime of illicit enrichment is punishable by imprisonment and revoking the right to occupy certain positions or engage in certain activities.

15

How many years of imprisonment does the crime of illicit enrichment carry?

Three to six. The law prescribes also the revoking of the right to occupy certain positions or engage in certain activities for three years and the confiscation of property.

16

When will the law come into force?

The law will come into effect on July 1, 2017, and will not be retroactively enforced.

2017.02.21

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ի՞նչ է ապօրինի հարստանալը:

3

Ո՞վ կարող է համարվել ապօրինի հարստացած:

4

Որքա՞ն է այն նվազագույն եկամտի չափը, որի օրինականությունը պետք է հիմնավորվի:

5

Ո՞վ պետք է ապացուցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանցանքը:

6

Ի՞նչ պատիժ է հասնում ապօրինի հարստացողին:

7

Քանի՞ տարվա ազատազրկում է սպառնում ապօրինի հարստացման ապացուցման դեպքում:

8

Ե՞րբ է օրենքը գործելու:

9

What happened?

10

What is illicit enrichment?

11

Who can be considered illicitly enriched?

12

How much is the minimum income whose legality must be justified?

13

Who must prove the high-ranking official's guilt?

14

What is the punishment for illicit enrichment?

15

How many years of imprisonment does the crime of illicit enrichment carry?

16

When will the law come into force?