Ապօրինի հարստացման մասին՝ մանրամասն

1

Ի՞նչ է պատահել:

Ապօրինի հարստանալը քրեականացվել է ՀՀ Քրեական օրենսգրքում և Քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում:

2

Ի՞նչ է ապօրինի հարստանալը:

Ապօրինի հարստանալը օրենքով հայտարարագիր ներկայացնող անձի՝ վերջին մեկ տարում գույքի կամ դրամական միջոցների ավելացումն է, որոնք էականորեն գերազանցում են օրինական եկամուտները:

Ապօրինի հարստացում չեն համարվի այն դեպքերը, որոնք այլ հանցագործության հատկանիշներ ունեն՝ գողություն, հափշտակում, շորթում և այլն:

3

Ո՞վ կարող է համարվել ապօրինի հարստացած:

Ցանկացած պաշտոնատար անձը և նրան փոխկապակցված անձինք՝ կինը, ամուսինը, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողը, համատեղ ապրող չափահաս և չամուսնացած զավակը:

Սա ենթադրում է, որ պաշտոնյաների ընտանիքի անդամների ունեցվածքի աղբյուրները նույնպես խիստ են վերահսկվելու:

4

Որքա՞ն է այն նվազագույն եկամտի չափը, որի օրինականությունը պետք է հիմնավորվի:

5 միլիոն դրամը գերազանցող գումարը:

5

Ո՞վ պետք է ապացուցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանցանքը:

Վարույթն իրականացնող մարմինը՝ Հատուկ Քննչական ծառայությունը, որը պետք է ունենա ապացույցների բավարար համակցություն: Եթե անգամ պաշտոնատար անձը լռի, այն կկարողանա քրեական գործի վարույթը շարունակել:

Իսկ եթե անձը չկարողանա հիմնավորել, որ գույքը կամ դրամական միջոցները վաստակել է օրինական ճանապարհով, ապա կենթարկվի քրեական պատասխանատվության:

6

Ի՞նչ պատիժ է հասնում ապօրինի հարստացողին:

Ապօրինի հարստացման հանցակազմի սանկցիան ազատազրկումն է և որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկումը:

7

Քանի՞ տարվա ազատազրկում է սպառնում ապօրինի հարստացման ապացուցման դեպքում:

3-ից 6: Օրենքով նախատեսված է նաև զրկում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից՝ 3 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ:

8

Ե՞րբ է օրենքը գործելու:

Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հուլիսի 1-ից և հետադարձ ուժ չունի:

2017.02.21

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ի՞նչ է ապօրինի հարստանալը:

3

Ո՞վ կարող է համարվել ապօրինի հարստացած:

4

Որքա՞ն է այն նվազագույն եկամտի չափը, որի օրինականությունը պետք է հիմնավորվի:

5

Ո՞վ պետք է ապացուցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանցանքը:

6

Ի՞նչ պատիժ է հասնում ապօրինի հարստացողին:

7

Քանի՞ տարվա ազատազրկում է սպառնում ապօրինի հարստացման ապացուցման դեպքում:

8

Ե՞րբ է օրենքը գործելու: