Pod Art

Լսել`

այլախոհ բանավորական ձայնարկություններ, որ չեն ներառում բոլորին. ընդ-գրկում մրկում են նրանց, ովքեր ափսոսում են կյանքն ու ժամանակը սպառել ՍՏԻ մեջ: