Սոցփոդ

Լսել`

Սոցփոդը հարթակ է սոցիումի «ձայնի» մասին: Կարճ ասած՝ ձայնային պատումների շարք մեր մասին: Այն բաղկացած է 12 էպիզոդներից կազմված շարքերից: