1918- 1920. կառավարությունից պահանջում էին ամեն ինչ և միանգամից

1918 թ.-ի մայիսի 31-ին մամուլում հրապարակվեց Առաջին հանրապետության անկախության հռչակագիրը. «Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ Հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն և միակ իշխանություն: Որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերում կազմել հայոց ազգային կառավարություն՝ Ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները հայկական … Continue reading 1918- 1920. կառավարությունից պահանջում էին ամեն ինչ և միանգամից