Լուսինե Հովհաննիսյան

Լուսինե Հովհաննիսյան

Մասնագիտությամբ՝ բանասեր, Աշխատել է «Անկախություն», «ԱՐ»,  «Շրջան», «Այժմ» շաբաթաթերթերում:

Հոդվածներ